Skip to main content

Rekisteriseloste

Yritys Villa Poseidon Oy on kartoittanut tietoturva-asetuksen mukaiset toimintaansa kohdentuvat tietoturvariskit.

Tietoja, jotka ovat yrityksen tai muutoin asiakkaiksi rinnastettavien tahojen nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai yritysten tilinumerot, ei säilytetä kirjallisessa muodossa. Lukuun ottamatta asiakkaalle lähetettävää laskua paperimuodossa tai kirjanpidossa kirjanpitovelvollisuuden nojalla säilytettävää tositetta rahallisen vastineen transaktiosta. Emme kerää tai käsittele tietoja, jotka koskevat alaikäistä alle 18-vuotiasta tai tietoja, joissa on henkilötunnuksia- tai siihen rinnastettavia muita yksityisluonteisiksi tulkittavia seikkoja. Tiedot säilytetään ainoastaan yrityksen toimintaan liittyvien tietoteknisten laitteiden muistissa. Julkisia tai sellaisiksi tulkittavia rekisterejä ei ole olemassa, eikä siihen rinnastettavia laadita. Edellä mainittuja tietoja käytetään ainoastaan yrityksen ydintoimintoihin liittyvään yhteydenpitoon asiakkaan ja vastuullisen tahon välillä (Villa Poseidon Oy) sekä laskutuksessa.

Yrityksen tietoturvavastaava on yrittäjä 
Arto Jalonen
0400 591 563
arto.jalonen@rakennuspalvelujalonen.fi